Catedra de educaţie religioasă şi arte

Responsabil catedră:

Cristina Sima

Membri: 

Mihaela Roba

Lioara Petruț

Otilia David

Bianca Marciuc

Flavia Demeter

Marenciuc Mihail

Claudia Barabas

Dobriban-Lini Enikő