Catedra de istorie, ştiinţe sociale şi geografie

Responsabil catedră:

Rodica Păun

Membri: 

Valentin Maxim-Oros

Gerard Robert Binder

dr. Anca Gogîltan

dr. Gelu Fodor

dr. Marius Motogna

Adriana Bătinaş

Manuela Nedelcu

Lidia Stan

Rahel Türk- König

Lucian Popescu

Florin Bucilă

Laura Baboş-Moldvai

Vasile Pop