Asociația Tradiție și Cultură „George Coșbuc”

Implicare în Asociaţia Tradiţie şi cultură George Coşbuc Cluj-Napoca

Asociaţia Tradiţie şi Cultură „George Coşbuc” este o organizaţie non-guvernamentală, independentă, apolitică şi non-profit, ce are ca scop constituirea unei comunităţi care promovează investiţia continuă în educaţie, preocuparea pentru excelenţă, implicarea în societate şi atitudinea creativă, lipsită de orice fel de prejudecăţi. Asociația a fost înființată în aprilie 2008 inițial având numele de Comitetul Cetăţenesc de Părinţi din cadrul Colegiului Naţional „George Coşbuc”, neavând personalitate juridică. Ulterior, am devenit Asociaţia Tradiţie şi Cultură “George Coşbuc”.

Caracterul asociaţiei este profesional, civic, fără afiliere sindicală sau religioasă.

Printre realizările reprezentative ale Asociaţiei se evidenţiază înfiinţarea Clubului elevilor, în cadrul căruia am întreprins activităţi de modernizare a infrastructurii (centrală proprie, gresie, faianţă, geamuri termopan, sisteme de supraveghere video în curte, intrările principale şi coridoare).

  Conceptul care stă la baza asociaţiei noastre constă în derularea unor programe de educaţie şi dezoltare personală, combătând astfel decalajul educaţional dintre şcoli datorat fondurilor insuficiente.

Astfel, am organizat şi susţinut evenimente precum Ziua Europei (9 mai ) , Olimpiada Fair Play şi Ziele Școlii.

Am încurajat şi am susţinut elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare scolară în sensul în care dezvoltarea şcolilor necesită o gamă variată de resurse şi că schimbarea nu poate fi realizată fără nivelul cerut al resurselor: bani, timp, spaţiu, materiale sau chiar idei.

Considerăm că, educaţia timpurie şi de calitate, jalonată pe treptele de dezvoltare ale copiilor, va determina evoluţia elevului în a deveni creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de vedere social şi ulterior apt din punct de vedere profesional.

Formarea şi perfecţionarea elevilor sunt premise esenţiale pentru realizarea acestui obiectiv.

Motivaţia noastră este dată de convingerea că orice companie, organizaţie sau comunitate are de câştigat investind inteligent în educaţia copiilor, încurajând şi susţinând excelenţa, având ca obiectiv principal formarea viitorilor lideri pe mai multe paliere sociale.

Prin activităţile noastre urmărim să promovam o cultură a performanţei şi excelenţei.  Prin proiectele noastre ne-am propus iniţierea, susţinerea şi organizarea de activităţi culturale şi educative, activităţi în scopul strângerii de fonduri şi materiale pentru singura şcoală germană din Cluj, Colegiul Naţional „George Coşbuc”, pentru o mai bună derulare a activităţilor şcolare şi extraşcolare a elevilor acestei şcoli şi a tuturor celor care apreciază şi susţin cultura în limba germană în Cluj Napoca.

Toate activităţile noastre pornesc de la necesităţile de dezvoltare ale elevilor, susţinând căile de învăţare individualizate, de dezvoltare a talentelor elevilor şi consolidarea competenţelor sociale ale acestora.

Astfel, am susţinut şi am premiat elevi olimpici şi cu rezultate excepţionale, dar şi trupa de teatru a şcolii , trupa de dansuri populare , trupa de majorete sau  echipa de baschet.

Fundamentul activităţilor propuse de asociaţia noastră are la baza psihologia dezvoltării. Credem că asigurarea unor condiţii facile şi moderne de studiu marchează pozitiv evoluţia educaţională şi culturală a elevilor în concordanţă cu cerinţelor univeristăţilor europene.

Asociaţia Tradiţie şi Cultură „George Coşbuc” a contribuit la dotarea şcolii cu copiatoare performante şi videoproiectoare, cu mobilier şcolar , cu aparate de aer condiţionat dar şi diverse materiale didactice necesare unei bune desfăşurări a activităţii şcolare.

 Noi considerăm că barierele dezvoltării trebuie privite ca provocări  astfel încât rezolvarea de probleme  şi găsirea soluţiilor să devină o activitate constantă şi interesantă.

În viziunea noastră sunt mai multe obiectivele care determină funcţionarea sănătoasă a sistemului educaţional în limba germană. În vederea desăvârşirii acestora, toate acţiunile noastre au ca scop asigurarea unui climat prietenos , deschis, asigurarea de instrumente moderne în Colegiul Naţional „George Coşbuc”, precum şi organizarea de activităţi culturale şi artistice dar şi simpozioane sau reuniuni care promovează cultura şi limba germană în Cluj Napoca.

Noi considerăm educaţia ca fiind o resursă esenţială a dezvoltării eficiente şi performante, fiind vitală pentru viitorul economic al României.

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţia multiculturală şi pentru învăţământul în limbile germană sau maghiară.

Asociaţia Tradiţie şi Cultură “George Coşbuc” îşi propune astfel să încurajeze şi să susţină promovarea educaţiei în limba germană în rândul elevilor şi acordarea de suport în vederea formării acestora în spiritul învătământului de calitate din România, dar şi sustinerea şcolii în vederea procurării de materiale didactice noi pentru învăţământul în limba germană.