Resurse umane

Anul şcolar 2018-2019

Echipa de conducere:

    Director prof. Valentin Maxim-Oros

    Director adj. prof. Robert Binder

    Director adj. prof. Livia Gheorghiu

Corpul didactic:

Limba şi literatura română

Limba şi literatura germană

Limba engleză şi limba franceză

Matematică

Fizică, chimie şi biologie

Istorie, ştiinţe sociale şi geografie

Educaţie religioasă şi arte

Educaţie fizică

Educaţie tehnologică

Învăţătoare – secţia română

Învăţătoare – secţia germană

Orarul consultaţiilor cu părinţii

Audienţe directori (în curând)