Catedra de educaţie fizică

Responsabil catedră:

Sorina Pop

Membri: 

Adrian Corpădean

Marius Roșca

Andreea Gebefügi

Dinu Stoica

Cristinel Voicu-Burcă