Catedra de educaţie tehnologică

Responsabil catedră:

Diana Man

Membri: 

Mirela Inoan

Liliana Oțel

Graţiela Pilbak