Proba de verificare a cunoștințelor de limba germană pentru admiterea în anul școlar 2023-2024, clasa a IX-a

Rezultate inițiale- proba de verificare pentru admiterea în anul școlar 2023-2024- limba germană modernă

Anunț proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a

Planificarea candidațiilor la proba orală

Repartiția candidatilor în săli

Tabel nominal cu participanții la proba de verificare-limba germană modernă