Catedra de matematică

Responsabil catedră:

Petrişor Mihălţan

Membri: 

Angela Macavei

Cristiana Rîpă

Edit Mureşan

Teodora Dascălu

Floarea Dan

Alexandra Rusu

Corina Bașa