Evaluare Națională 2019

Candidații la Examenul de Evaluare Națională, cl. a VIII-a au acces în sălile de examen doar pe baza actului de identitate până cel târziu la ora 8.30 în dimineața fiecărei probe! Repartizarea elevilor în sălile de examen este afișată la avizierul școlii.