Două școli clujene, reabilitate termic pe bani elvețieni

Două şcoli din muncipiul Cluj-Napoca vor fi reabilitate termic în cadrul unui program de cooperare româno-elveţian. Proiectul a fost aprobat în plenul Consiliului Local. 00125730_large
Cele două unităţi de învăţământ preuniversitar care vor beneficia de pe urma parteneriatului dintre cele două ţări sunt Colegiul Naţional George Coşbuc şi Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. La prima şcoală vor fi reabilitate termic corpurile A1, A2, B şi extensia dintre primele două, iar la cea de-a doua, corpul A.

Proiectul va fi implementat în decurs de 19 luni de la semnarea contractului. În principal, se vor efectua lucrări de consolidare structurală a clădirilor, acolo unde este necesar din cauza riscului de colaps, respectiv de anvelopare a acestora cu termosistem, pentru reducerea cantităţii de energie termică pierdută.

În acelaşi timp este prevăzută înlocuirea ferestrelor existente cu unele din termopan, montarea de calorifere noi şi racordarea clădirilor la sistemul central de încălzire, dar şi instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură. Pentru asigurarea independenţei energetice se vor monta panouri fotovoltaice, în timp ce pentru reducerea consumului de energie vor fi instalate corpuri de iluminat de tip led.

Toate lucrările vor fi efectuate cu scopul de a creşte gradul de confort şi implicit reputaţia şcolilor, de a uniformiza condiţiile de şcolarizare oferite în Europa şi de a crea un precedent în consolidarea relaţiilor dintre România şi Elveţia prin iniţierea unor proceduri şablon cares ă constituie baza unor proiecte viitoare.

Bugetul proiectului este de 1.655.698 de franci elveţieni, cu taxa pe valoarea adăugată (TVA) inclusă, echivalentul a 7.202.286 lei. Din această sumă 85%, în cuantum de 1.407.343 CHF (6.121.942 lei), reprezintă finanţarea nerambursabilă solicitată în cadrul programului, în timp ce restul de 248.355 CHF (1.080.344 lei) vor fi alocaţi de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor eligibile. La aceste sume se adaugă 2.255.603 lei, reprezentând valoarea neeligibilă a proiectului.

sursa: Ziua de Cluj