Catedra de limba şi literatura germană

Responsabil catedră:

Roxana Neag

Membri: 

Eva Pop

Lavinia Stănescu

Bianca Rehner

Daniel Gîscă-Chiţac

Susann Danowsky

Cristian Vaman

Daniela Melancu

Claudia Istrate

Andrea Százs

Agnes Irimiaş

Camelia Oanță