Burse – an școlar 2023-2024

Criterii de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024

1.Anexa 11 – Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete

2.Anexa 9 – Anexa 1 la Ordinul nr 1306 din 2016

3.Cerere bursă de merit (pentru rezultate obținute la competiții) 2023-2024

4.Cerere bursă socială (pentru motive medicale) 2023-2024

5.Anexa 13 – Lista diriginte cu elevii propuși pentru bursa merit 2023-2024

6. Cerere bursa olimpică excelență 2023-2024

7. Cerere bursă socială (pe baza venitului mediu net lunar) 2023-2024

8. Cerere bursă socială pentru orfani, familii monoparentale 2023-2024

OME nr. 6238-2023