Reabilitare termică

Joi, 27 august 2015, au fost semnate documentele pentru finanţarea reabilitării termice a unor clădiri ale colegiului nostru. Mai jos este redat comunicatul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

1440684873-538

Elevii Colegiului Național „George Coșbuc” și cei ai Liceului de Muzică „Sigismund Toduță” din municipiul Cluj-Napoca vor învăța în curând în clădiri consolidate, reabilitate și izolate termic, cu costuri de întreținere mult reduse: 1,7 milioane de franci elveţieni din Programul de cooperare elvețiano-român vor fi folosiți pentru realizarea lucrărilor de intervenție în scopul creșterii performanței energetice, implicit a reducerii costurilor pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, ca și a ameliorării aspectului urbanistic al orașului.

Astăzi, 27 august 2015, doamna Sevil Shhaideh – ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Stefan Dubach – însărcinat cu afaceri al ambasadei Elveției la București și domnul Attila Gyorgy – secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP) au semnat documentele pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea termică a unităților preuniversitare din Cluj-Napoca”:

1. Acordul de proiect, încheiat între Ambasada Elveţiei – în calitate de reprezentant al statului finanţator, MFP – în calitate de Unitate Naţională de Coordonare a Programului şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) – în calitate de Organism Intermediar pentru Aria de Concentrare 4 a Programului;

2. Acordul de implementare, încheiat între MFP – în calitate de Unitate Naţională de Coordonare a Programului şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca – în calitate de beneficiar al finanţării.

Proiectul are un buget total de 1.655.698 de franci elvețieni (7.110.063,92 lei). Din această sumă, contribuţia financiară elveţiană nerambursabilă este de 1.407.343 franci elvețieni (6.043.553,04 lei). Durata de implementare este de 19 luni.

Prin proiect se finanţează modernizarea și reabilitarea termică a două clădiri de învățământ din proprietatea municipalității: Colegiul Național „George Coșbuc” și Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”. Lucrările propuse includ consolidarea structurală a clădirilor, acolo unde este necesar conform expertizei tehnice, anveloparea clădirilor, schimbarea ferestrelor, înlocuirea instalațiilor termice, instalarea de sisteme de climatizare cu recuperarea căldurii din aerul de ventilare, instalarea de panouri PV, instalarea de corpuri de iluminat tip LED, alte lucrări pentru creșterea nivelului de confort interior.

Ca urmare a măsurilor de reabilitare va fi realizată o economie de energie de 1202 MWh/an, din care 1110 MWh/an din căldură, 68 MWh/an din apă caldă și 24 MWh/an din electricitate; în același timp, emisiile de CO2 vor scădea la 232,56 t/an. Costurile necesare întreținerii celor două clădiri vor fi de 107.973 franci elvețieni/an.