PROCEDURĂ REVIZUITĂ – INTERVIU CLASA PREGĂTITOARE

PROCEDURĂ INTERNĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL “GEORGE COȘBUC” PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INTERVIULUI PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA GERMANĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

APROBAT ÎN C. A. din 26.06.2020

ELABORAT de către directorul adjunct BINDER ROBERT

Dispoziții generale

Prezenta procedură este în conformitate cu prevederile HG nr. 394/2020 și OMEC 4267/18.05.2020 și MS nr. 841/19.05.2020 privind organizarea interviului de limbă pentru clasa pregătitoare cu respectarea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Totodată prezenta procedură respectă prevederile OMEC nr. 4244/2020 din 12.05.2020 care modifică și completează calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.3277/2020.

 

Articolul 1

Scopul organizării Interviului în limba germană este de a stabili capacitatea preșcolarului de a fi instruit cu succes în Colegiul Național ”George Coșbuc”. Pentru a participa cu succes la actul instructiv-educativ în limba germană maternă este necesară o bună cunoaștere a limbii germane încă din clasa pregătitoare.

Articolul 2

Prezenta procedură  prezintă activitățile privind organizarea și desfășurarea Interviului pentru evaluarea cunoștințelor de limba germană în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021.

 

 • 1 Interviul se va desfășura în incinta școlii sau pe platforma online Zoom.
 • 2 Directorul adjunct BINDER Robert va prelucra prevederile prezentei proceduri tuturor cadrelor didactice care fac parte din Comisia de organizare și desfășurare a Interviului, urmând ca acestea să-și asume corectitudinea evaluării cunoștințelor de limba germană prin semnarea unei declarații pe proprie răspundere.
 • 3 Membrii Comisiei de organizare și desfășurare a Interviului vor da o declarație pe proprie răspundere că nu au rude/afini până la gradul IV în rândul copiilor care participă la Interviu.
 • 4 Directorul adjunct BINDER Robert va lua toate măsurile pentru asigurarea condițiilor de desfășurare privind:
 1. a) informarea părinților în legătură cu ziua, ora și locul desfășurării Interviului.
 2. b) repartizarea responsabilităților personalului didactic și nedidactic.
 3. c) propunerea componenței Comisiei de evaluare, cu cel mult 24 de ore înainte de susținerea Interviului, pe baza căreia directorul școlii va emite o notă/decizie internă.
 • 5 Structura Interviului și elaborarea materialelor necesare evaluării se stabilesc de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare. Subiectele propuse, grila de punctaj și baremul vor fi aduse la cunoștința evaluatorilor în ziua desfășurării Interviului.
 • 6 Interviul va avea următoarea structură:

            a)etapa inițială – captarea atenției printr-un dialog între profesorul/învățătorul  evaluator și copil în vederea cunoașterii reciproce.

 1. b) o discuție pe marginea unor imagini; profesorul/învățătorul evaluator întreabă, iar copilul formulează răspunsuri în enunțuri.
 2. c) li se va solicita copiilor să execute anumite acțiuni indicate în mesajul verbal exprimat de profesorul/învățătorul
 3. d) etapa finală – profesorul/învățătorul evaluator va verifica cunoașterea de către copil a vocabularului de bază a limbii germane și competențele de comunicare specifice vârstei.

În toate etapele Interviului se urmăresc de către evaluatori următoarele aspecte lingvistice:

 • înțelegerea corectă a mesajului;
 • capacitatea de a se exprima liber;
 • fluența;
 • disponibilitatea de a formula enunțuri;
 • stăpânirea vocabularului de bază.
 1. e) Durata Interviului este între 5-15 minute pentru fiecare copil.

 

 • 7 Având în vedere contextul generat de epidemia de COVID-19 și recomandările autorităților competente, în situații bine motivate, interviul se poate desfășura online.
 • Ministerul Educației și Cercetării recomandă desfășurarea online a interviului, din rațiuni de ușurință și eficiență în asigurarea unui cadru fără risc suplimentar de contagiune.
 • De reținut faptul că, în ciuda familiarității și a confortului emoțional oferit de tehnologie, activarea și utilizarea în dialog a vocabularului dobândit necesită un nivel optim de motivație și de implicare în actul comunicării. Aceste aspecte sunt stimulate cu predilecție de contextele oferit de comunicarea față în față (antrenantă și cât mai similară cu activitatea cotidiană de la grădiniță și de acasă).
 • Având în vedere cele menționate mai sus, Colegiul Național „George Coșbuc” poate organiza, cu cel mai înalt grad de profesionalism și de securitate respectând recomandările în vigoare, în funcție de opțiunea dumneavoastră, oricare dintre următoarele variante de desfășurare a interviului.

Varianta 1 (recomandată) –  interviul desfășurat într-un mediu securizat epidemiologic și prietenos;

 

DESFĂȘURAREA INTERVIULUI

Varianta 1:

 1. a) Fiecare copil va fi condus de personalul școlii la ora stabilită către locația unde se va desfășura Interviul. Părinții îi vor aștepta pe copii în locurile amenajate în acest sens (în curte), respectând distanțarea socială. Simultan pot fi prezenți doar 3/4 familii (nr egal cu cel al comisiilor). Rugăm părinții să respecte programarea.
 2. b) Interviul va avea loc la etajul 1 al corpului D, accesul se va realiza pe casa scării profesorilor (dreapta). Părăsirea școlii se va face pe casa scării elevilor (stânga), astfel putându-se evita eventualele intersectări.
 3. c) Se vor respecta normele cerute în vederea prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2: părinților și elevilor li se va lua temperatura la intrare (cu termometru non contact), vor folosi dezinfectant pentru mâini și vor primi o mască de protecție.

PROCEDURA DE EVALUARE:

 1. a) Fiecare membru al Comisiei de evaluare notează răspunsul copilului pe baza unei grile de punctaj pe scara 1-100.
 2. b) Punctajul final, reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de către cei 2 profesori/învățători evaluatori, se stabilește de către președintele comisiei.

Varianta 2:

 • Online pe platforma Zoom:
 • Interviul se va desfășura după o programare stabilită de președintele comisiei afișată la avizier și pe site-ul școlii.

 

 • 8 Se stabilește și se afișează lista copiilor care vor fi înmatriculați în clasa pregătitoare, secția germană maternă.

 

 • 9 Calendarul de activități
Termen de realizareDenumirea activitățiiResponsabilități
Afișarea la avizierul școlii a listei cu copiii care participă la InterviuDirector adjunct Binder Robert

Secretariat

Susținerea Interviului între orele 9 – 17.Membrii Comisiei de evaluare
Afișarea punctajului obținut la interviuDirector adjunct Binder Robert

Secretariat

Afișarea listei copiilor care vor fi înmatriculați în clasa pregătitoare, secția germană maternăDirector adjunct Binder Robert

Secretariat

 

Articolul 3

Rezultatele obținute la Interviul pentru evaluarea cunoștințelor de limba germană  nu se contestă.

 

Cererea se completează la următorul link

https://docs.google.com/forms/d/1d_2YC1fulWeRe60TDfe0doBxuYLkKuC-G6gIPCtYTjw/edit

sau

Cerere interviu clasa pregătitoare (se depune la secretariat sau se trimite pe adresa de email a colegiului – gcosbuc@gcosbuc.ro)

 

NOTĂ – cine a completat cererea online nu trebuie să completeze și cererea scrisă!