Ofertă educațională

Anul de studiuNr. de claseNr. de locuriSecțiaObservaţii
Clasa pregatitoare250Română
375Germană
Clasa I250Română 
375Germană
Clasa a II – a2 Română
4 Germană
Clasa a III – a2 Română – Germană intensiv
3 Germană
Clasa a IV – a2 Română – Germană intensiv
3 Germană

DECALOGUL VALORILOR:

 •       Respectul
 •       Responsabilitatea
 •       Perseverenta
 •       Corectitudinea
 •       Generozitatea
 •       Onestitatea
 •       Toleranţa
 •       Altruismul
 •       Bunatatea
 •       Voinţa

OBIECTIVE STRATEGICE

 • Perfecţionarea managementului clasei şi menţinerea unui etos educativ şi competitiv;
 • Organizarea de activităţi de instruire şi consiliere pentru dezvoltarea personalitaţii;
 • Dezvoltarea competentelor de comunicare ale elevilor;
 • Depistarea, dezvoltarea şi cultivarea talentelor;
 • Familiarizarea elevilor cu elemente ale culturii germane;
 • Cultivarea capacităţii creative a elevilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor elevilor prin programe educaţionale extracurriculare (cercuri, consultaţii, activităţi  cultural artistice, prin programul „Şcoală după şcoală”) şi implicarea părinţilor şi instituţiilor comunitare în realizarea lor;
 • Educarea elevilor în spiritul valorilor comunitare şi europene
 • Educarea pentru muncă de calitate,
 • Educarea pentru cetăţenie democratică şi toleranţă,
 • Educarea pentru sănătate, disciplină şi curăţenie,
 • Educarea pentru mediu.

FINALITAŢILE ŞCOLII

 1. Definirea identităţii proprii în cadrul grupurilor sociale;
 2. Formarea unei imagine de sine pozitivă;
 3. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, în vederea orientării pentru un traseu educaţional dezirabil;
 4. Dezvoltarea unei motivaţii interne a învăţării;
 5. Dobândirea tehnicilor de învăţare eficientă;
 6. Valorificarea instruirii în contexte şi situatii nou create;
 7. Formarea unei personalităţi complexe, adaptabile la condiţiile actuale ale societăţii;
 8. Dezvoltarea compeţentelor de comunicare verbale şi non – verbale.

RESURSE UMANE

 • 20 cadre didactice caracterizate de o profundă dăruire pentru copii, înalt calificate, titulare, cu grad didactic I, studii superioare.

-19 cadre didactice titulare
-15 profesori sau învaţătoare cu gradul didactic I

 • Logoped
 • Psiholog
 • Medic şcolar
 • Medic stomatolog

RESURSE MATERIALE

 • 20 de săli de clasă luminoase, călduroase, aerisite, cu mobilier modular;
 • Biblioteca şcolara cu peste 3000 de cărţi referenţiale pentru lectura elevilor din ciclul primar;
 • Sală festivă pentru serbări şi activităţi culturale
 • Teren de sport;
 • Cabinet de logopedie;
 • Cabinet de consiliere psihologică;
 • Cabinet medical;
 • Cabinet stomatologic;
 • Cantină şcolară cu bucătărie şi sală de mese.

STRUCTURA

 • 20 de clase câte
 • 5 pe fiecare nivel, din care

-2 clase cu predare în limba română şi

-3 clase cu predare în limba germană.

 • Program “ŞCOALA DUPA ŞCOALA”  în care se oferă:

-activităţi recreative,
-activităţi de dezvoltare a personalităţii,
-activităţi de construire a grupurilor de apartenenţă,
-activităţi şi jocuri sportive,
-pregătirea temelor,
-exersarea limbii germane în parteneriat cu Centrul Cultural German,
-servirea prânzului pregătit de personal calificat şi monitorizat dpv al parametrilor nutritivi şi a condiţiilor de igienă de către personalul medical al  şcolii într-o sală de mese cu un ambient specific.

 • Şcoala părinţilor;
 • Servicii specializate de asistenţă şi consiliere psihologică şi logopedică;
 • Asigurarea securităţii elevilor pe timpul programului şcolar prin sistem de supraveghere video;
 • Vizionări de spectacole de teatru, expoziţii în cadrul parteneriatelor pe care le desfăşoară şcoala.