Bacalaureat 2020 – Depunerea contestațiilor

Depunerea contestațiilor se va face în zilele de 30.06.2020 în intervalul orar 16.00-20.00 și în data de 1.07.2020 în intervalul orar 8.00-12.00 la centrul de examen sau online la adresa contestatii@gcosbuc.ro

Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

OMEC 4307/21.06.2020, articolul 12

Modelul de cerere se poate descarca de pe site-ul ISJ, la noutati:

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2020/06/CERERE_CONTESTATII_BACALAUREAT_2020.pdf

CERERE CONTESTAȚII BACALAUREAT 2020