Atestat de competență lingvistică, limba germană

Calendarul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, limba germană:

– 03-11.05 – înscrierile candidaților la secretariatul Colegiului Național GEORGE COȘBUC sau pe gcosbuc@gcosbuc.ro (se predă/trimite cererea și lucrarea)
– 12-14.05 – are loc examenul, respectând programul afișat pe pagina școlii, precum și la avizier
– 17.05 – afișarea rezultatelor

Cerere înscriere atestat

Procedura de organizare a atestatului pentru competențe lingvistice, limba germană, mai 2021